Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: Dotování akcí pro děti a mládež

Jihomoravský kraj: Dotace Podpora adaptačních opatření na klimatickou změnu

Jihomoravský kraj: péče o přírodní rezervaci

Státní fond životního prostředí: výsadby zeleně v rámci Programu péče o krajinu

Nadace Partnerství: výsadby zeleně

Lights Coffee: jednorázový příspěvek na výsadby

Mladí a neklidní: jednorázový příspěvek na výsadby

Lama gas & oil: jednorázový příspěvek na činnost

LB Bohemia: finanční a materiální podpora

Petr Havel: pravidelná finanční podpora na činnost

Lesy České republiky: pravidelná materiální pomoc

Technické služby Břeclav: spolupracující organizace

AVE Břeclav: pravidelná spolupráce a materiální podpora

Duhovka – středisko volného času Břeclav: spolupracující organizace

Lesní školka Veverka: spolupracující organizace

Občanské sdružení Lužánek: spolupracující organizace

Zdravé město Břeclav: cílená finanční podpora akcí

Veškeré pomoci si velmi vážíme a mnohokrát děkujeme!!!