Přehled pravidelně či méně pravidelně pořádaných aktivit a akcí na objednávku.

Pravidelné a občasné akce

Akce na objednávku

Ukliďme Břeclav

Pravidelný březnový úklid přírody v Břeclavi a okolí pořádáme od roku 2013.

Bobr cup

Vzdělávací, dovednostní a sportovní soutěž o bobrovi a okolní přírodě.

Výroba budek a krmítek

Nastudovat, rozměřit, nařezat, stlouct, natřít, odnést, pověsit, pozorovat, čistit…

Botanické exkurze

Expedice do okolní lužní či stepní krajiny s mladými i staršími zájemci o přírodu.

Tvořivé odpoledne s Brontosaurem

Jarní sobotní odpoledne plné poznání, ochutnávání, tvoření, vzdělání, setkávání.

Dobrovolnický den pro školy

Program na míru dle domluvy s vyprávěním, a následným tvořením či péčí o lokalitu, vysazováním stromů, nebo s úklidem.

Františkův rybník

Péče o luční porosty v přírodní rezervaci. Etapovitá a mozikovitá seč a hrabání. Akce probíhá vždy několik víkendů od května do srpna.

Akce pro firemní kolektivy

Nabízíme strávit vaše firemní dobrovolnické dny, nebo teambuildingové akce v naší společnosti při péči o přírodu.

Luhy řeky Dyje

Pravidelná prázdninová akce pro středoškoláky a vysokoškoláky s nabytým programem aktivit dle tematických dnů: luční, lužní, budkový, stromový, činorodý, poznávací, výletový… Vždy na přelomu července a srpna.

Festival ptactva

Každý první říjnový víkend navštěvujeme akci České společnosti ornitologické u rybníku Nesyt v Sedleci u Mikulova v rámci celoevropského sčítání ptactva. Každý rok je možnost z blízka vidět množství volně žijících ptáků a pozorovat jejich kroužkování.

Brontosauří moštování

Každý rok první říjnové víkendy pořádáme pro naše členy sobotní sbírání jablek v starých sadech s následným nedělním moštováním.

Podzimní výsadby

Každý rok pořádáme na podzim jednu i více akcí s možností výsadby dřevin na nových i stávajících lokalitách v naší péči. Spolu s dobrovolníky jsme vysázeli už stovky stromů a keřů v Břeclavi a okolí.