Kdo je Ardea Břeclav?
ČLÁNEK Z VELKÉ RODINY BRONTOSAURŮ

Základní článek Ardea Břeclav byl založen na přelomu roku 2016 a 2017 na ustanovující schůzi, které se zúčastnilo 16 členů.

Působíme v Břeclavi a okolí, kde organizujeme pro dobrovolníky z řad mládeže a celé veřejnosti v průběhu roku několik jednorázových akcí na podporu zlepšení stavu životního prostředí a tradiční prázdninovou akci.

Hnutí Brontosaurus vzniklo v roce 1974, kdy OSN vyhlásilo tento rok rokem životního prostředí. Na podporu této aktivity byl ve stejném roce vyhlášen v ČSSR rok brontosaura. Proč brontosaurus? Zde citát z dobového tisku: „Brontosaurus to nepřežil, protože přerostl své možnosti. Člověk naší společnosti však dokáže své životní prostředí chránit a přetvářet. Každý z nás může přiložit ruku k dílu a v akci Rok ochrany a tvorby životního prostředí 1974, kterou připravil český ÚV SSM. Chraň své životní prostředí!

O nás

Pořádáme zážitkové akce pro děti, mládež, studenty a celou širokou veřejnost v Břeclavi. Pravidelně pečujeme o výsadby a luční lokality v okolí, nabízíme vzdělávací akce pro školy. Kromě množství pravidelných akcí a péče o stálé lokality neustále vymýšlíme a realizujeme nové aktivity pro které uvítáme nové nadšence. Samozřejmě i ty se můžeš přidat k nám se svými nápady, které chceš uskutečnit.

Tím vším se zabýváme ve svém volném čase bez nároků na hmotnou odměnu, hlavní motivací je společný zájem o své okolí a o setkávání lidí s podobnými zájmy a názory, přátelství a ta spousta legrace okolo.

Ardea Břeclav Základní článek Hnutí Bronstosaurus je součástí Hnutí Bronotsaurus, které pořádá dobrovolné aktivity v přírodě od roku 1974.

Naši členové

Ing. Martin Václavík, předseda, agroekolog, administrativní pracovník

Ing. et Ing. Filip Šálek, místopředseda, vodohospodář a lesník, specialista na projekty v oblasti ochrany přírody

Ing. Helena Lakosilová, hospodářka, zahradnice, administrativní pracovnice

Ing. et Mgr. Jana Riegerová, zahradnice učitelka na střední škole

Ing. Ilona Vybíralová, zahradní architektka

Mgr. Klára Kepertová, učitelka, specialistka na volnočasové aktivity pro děti a mládež

RNDr. Tamara Těšitelová, PhD., botanička

Doc. Jakub Těšitel, PhD., botanik

Mgr. Jarmila Mužíková, učitelka na ZŠ

Dagmar Poláchová, celoživotní pracovnice ve školství a mimoškolních aktivitách pro děti a mládež, v 70. letech 20. století stála u zakládání přírodovědných organizací v našem okrese

Mgr. Dagmar Malinová, celoživotní pracovnice ve školství a mimoškolních aktivitách pro děti a mládež

PharmDr. Jana Krejčí

Mgr. Ivan Filipský

Izabela Lisá

Jakub Miklín

Lenka Plodková

Dominika Valchoň

a mnoho, mnoho, mnoho dalších…

Pokud se chceš stát i ty naším členem, tak přejdi na odkaz ZDE.