Kdo je Ardea Břeclav?
ČLÁNEK Z VELKÉ RODINY BRONTOSAURŮ

Základní článek Ardea Břeclav byl založen na přelomu roku 2016 a 2017 na ustanovující schůzi, které se zúčastnilo 16 členů.

Působíme v Břeclavi a okolí, kde organizujeme pro dobrovolníky z řad mládeže a celé veřejnosti v průběhu roku několik jednorázových akcí na podporu zlepšení stavu životního prostředí a tradiční prázdninovou akci.

Hnutí Brontosaurus vzniklo v roce 1974, kdy OSN vyhlásilo tento rok rokem životního prostředí. Na podporu této aktivity byl ve stejném roce vyhlášen v ČSSR rok brontosaura. Proč brontosaurus? Zde citát z dobového tisku: „Brontosaurus to nepřežil, protože přerostl své možnosti. Člověk naší společnosti však dokáže své životní prostředí chránit a přetvářet. Každý z nás může přiložit ruku k dílu a v akci Rok ochrany a tvorby životního prostředí 1974, kterou připravil český ÚV SSM. Chraň své životní prostředí!

„Jsi-li cvok, kterému nevadí, že o víkendu maká na cizím a ještě zadarmo, chce něco zažít a neztratil schopnost si hrát (vážně i nevážně), tak se určitě ukaž na nějaké akci, rádi tě uvidíme…“

Co děláme

Pořádání zážitkových akcí především pro studenty a absolventy brněnských VŠ a dále pěší, horská, vodní i lyžařská turistika a jiné outdoorové sporty, přímá pomoc přírodě a památkám (název Orchis pochází od bělokarpatských orchideových luk, které kosíme), vzdělávání a výchova k ekologickému jednání, pořádání organizátorského kurzu, sportovních turnajů a večerních klubů (cestovatelská promítání, deskové hry, ekovečery, hudební atd.).

Tím vším se zabýváme ve svém volném čase bez nároků na hmotnou odměnu, hlavní motivací je společná platforma pro setkávání mladých lidí podobných zájmů a názorů, přátelství a ta spousta legrace okolo.

Papírově máme zhruba 40 členů ale hlásí se k nám i početná skupina absolventů našich kurzů, účastníků akcí, kamarádů. ZČ Orchis je součástí Hnutí Brontosaurus – o němž se více píše zde. S ostatními články HB máme společné programové směry.

Naše akce

Jsou otevřené pro všechny zájemce. Zde je základní rozdělení podle druhů:

 • Prázdniny s Brontosaurem (PsB) …více
  Pracovní a programové pobyty v přírodě nebo na hradech a zámcích pro mladé lidi (jednotlivce) z celé ČR. Každé léto pořádáme až tři takové kurzy trvající 1 až 2 týdny – např. v CHKO Bílé Karpaty, v Beskydech, na Cimburku, Boskovicích, na Pálavě a jinde. Kromě nevšední práce obsahují skvělý zážitkový program, hry, sport, poznávání krajiny, motivační téma… Vznikají zde silná přátelství.

 • Víkendové akce
  Náplň je podobná jako na PsB, ale rozsah je omezen délkou víkendu. Organizujeme jednu až dvě vikendovky měsíčně, obvykle během VŠ školního roku.

 • Organizátorský kurz Hnutí Brontosaurus (OHB) …více
  Pořádáme pro mladé lidí, kteří se chtějí více podílet na naši činnosti. Na kurzu získají základy pedagogiky, psychologie, uvádění her, ekologické výchovy, bezpečnosti a dalších znalostí, potřebných pro organizování brontosauřích akcí.

 • Brontosauří kluby
  Pravidelné večerní pořady pro studenty i ostatní zájemce: Promítání z cest, Ekopřednášky, Deskové hry, Kulturní pořady, Tvořivé dílny.

 • Městské hry
  Odpolední/večerní hry probíhající v Brně pro středoškoláky a vysokoškoláky, pžipravujeme až dvakrát ročně.
 • A další – sportovní akce, vandry, čajovny, porady…

Činnost ZČ HB Orchis je podporována z rozpočtu města Brna a Jihomoravského kraje

Zakládající členové

Ing. Martin Václavík, předseda, agroekolog, mobil 739 370 492, email: ardea.breclav@brontosaurus.cz

Ing. et Ing. Filip Šálek, místopředseda, vodohospodář a lesák

Ing. Helena Lakosilová, hospodářka, zahradnice

Ing. et Mgr. Jana Riegerová, výkonná předsedkyně, zahradnice a učitelka

Ing. Ilona Vybíralová, zakládající členka, zahradní architektka, zlaté jádro Ardea Břeclav

Mgr. Klára Kepertová, zakládající členka – zlaté jádro

RNDr. Tamara Těšitelová, PhD., zakládající členka, botanička – zlaté jádro

Doc. Jakub Těšitel, PhD., zakládající člen, botanik – zlaté jádro

Mgr. Jarmila Mužíková, zakládající členka, učitelka na 1. stupni ZŠ

Dagmar Poláchová, zakládající členka, učitlka v MŠ, v 70. letech 20. století stála u zakládání přírodovědných organizací v našem okrese