Co na nás čeká

„Buď sám tím člověkem, které chceš vidět kolem sebe.“
Dobrovolnický tábor pro středoškoláky a starší.Kombinace pomoci lužní přírodě, poznávání okolní fauny a flory, zábavy, výletů vLednicko-valtickém areálu, táboráky, koupání, hry, celý táborprovázet přednášky, výlety, hry, exkurze, společná zábava, oddechu táboráku a mnohé jiné 🙂

Co, kde a jak

Program je většinou dělen na jednotlivé tématické dny.Luční den.Sečení travních porostů na hrúdech (vyvýšené písčitélavice v lužním lese), kde roste specifická flóra. Seno pakpřenášíme na jiné stanoviště, kde se vydrolí semena (tzv. přenossena). Tím se snažíme o šíření biologické rozmanitosti.
Ptačí den.Lépe řečeno budkový den je tvoření budek všeho druhu. Odteorie, přes rozměření, řezání až k složení a konečnému nabarvení.Vysvětlíme si, vyrobíme a umístíme budky pro sýkory, rehky,netopýry, hmyz, včely samotářky, motýly a další.Lužní lesy jsou totiž plné živočichů, kteří potřebují umělé hnízdní dutiny a vpřirozeném prostředí se jim jich nedostává.

Vodní denje zaměřený na rostliny a organismy žijící v mělkýchvodách nivní krajiny okolí řeky Dyje. Slepá ramena, kanály,periodické tůně a další vodní útvary mají svůj roční chod, kterýovlivňuje výsledný život v nich.

Jelikož tyto režimy přestávají fungovat, tak se snažíme obnovením tůně, nebo dopravením ogranismu ze sousední vodní plochy rozšířit biologickou rozmanitost místních druhů.
Sportovní den.Dříve nazván odpočinkový a rekreační den, ale podebatě s účastníky přejmenován spíše na sportovně výkonostní den.Splouváme řeku Dyji v jejím původním korytě od jezu v Bulharech poJanův hrad u Lednice. Plavbou „Moravskou amazonií“ účastnícinejlépe poznají okolní krajinu a dotvoří si tak znalosti zteorie.
Stromový denje zaměřený na výsadbu stromů. Především liniová zeleňve volné krajině byla v posledních desetiletích na ústupu apotřebuje pomoci s návratem. Pro mikroklima a chod života mnohaorganismů je volná zeleň vysoce důležitá. I sám člověk jde radějive stínu stromů, než na rozžhavené cestě. Těšíme se za pár let, ažnámi vysázené stromy vyrostou a budou krásné.

Činorodý denpatří aktivitám různých dodělávek, odstraňováníinvazivních rostlin, údržbě práce z předchozích aktivit, pomocispřáteleným organizacím a ostatním.
Každý den je možné se jít koupat, mít táborák, jít za zábavou doměsta Břeclavi, nebo jinak trávit čas. Večery se snažíme věnovatpřednáškám, které sami, nebo s pomocí kamarádů z řad odborníkůpřipravujeme pro účastníky, aby poznali Břeclav, Dyji a její okolív nejširších souvislostech života, krajiny, přírody, lidskéčinnosti a dalších.
Praktické informace: pro zájemce o naši akci „Luhy řeky Dyje“ sehodí vědět něco o:– Ubytování je v budově v pokojích na poschoďových postelích smatrací v turistické základně Kančí obora při Duhovce – střediskuvolného času Břeclav. Obědy zajišťuje kuchařka. Sprcha je každý dens teplou vodou. Nutno si s sebou vzít spací pytel.- Jelikož k přepravě na místa konání našich aktivit používámejízdní kolo, ze kterého poznávají účastníci okolí z jiného pohledunež autem, nebo pěšky, tak je dobré si s sebou vzít alespoň přilbu.Kola se snažíme sehnat z vlastních zdrojů, ale pokud si někdo vezmesvé, tak budeme rádi.- Stravu máme klasickou i vegetariánskou. Pokud je to v možnostecha dovednostech naší kuchařky, tak můžeme zajistit i veganskou.- Na práci si vezměte s sebou raději oblečení, u kterého nebudetelitovat zničení + pracovní obuv.Více na https://www.ardeabreclav.cz

  • Ubytování: Turistická základna Kančí obora – Duhovka
  • Strava: můžete si vybrat

Dobrovolnická pomoc

Pomoc přírodě lužních lesů
1. sázení
2. budky
3.zálivka
4.vyžínání náletových rostlin
5. údržba mokřadů

Na akci budeme pracovat přibližně 5 hodin denně.

Fotografie z předchozích ročníků naleznete zde: 20172018 a 2019