Dobrovolnické úterý na Františkově rybníce

Akce Příroda
jednodenní
Datum
Místo Františkův rybník Břeclav Poštorná
Věk od 15 let
Začátek akce
Cena bez poplatku
Kontaktní osoba Martin Václavík
+420 739 370 492
ardea.breclav@brontosaurus.cz

Co na nás čeká

Na akci je vyžadováno přihlášení předem. Minimální počet účastníků je osm osob.

Při dobrovolnickém úterý u Františkova rybníka v Břeclavi Poštorné nás čeká důležitá práce při péči o travní ekosystém. Pomocí lehké mechanizace a ručního úsilí budeme sekat, hrabat s odstraňovat narostlou hmotu. Přírodní rezervace Františkův rybník se skládá z vodního ekosystému a okolních suchomilných luk, které vyžadují mozaikovou seč, proto aby bylo umožněno vysemenění a uchycení chráněných druhů rostlin, na které je navázán život hmyzu. Nezbytnou údržbou zachováme vzhled místa a jeho fungování pro drobné volně žijící organismy. Před zahájením prací budou účastnici po 9:00 seznámeni s lokalitou, problematikou péče o travní porosty, významem prací a další. Akce je vhodná pro zaměstnance firem, kteří si mohou plnit část pracovní doby dobrovolnickou prací v neziskových organizacích, nebo pro třídní kolektivy středních škol a poslední ročníky základních škol.

Co, kde a jak

Akce začíná v 9:00 hodin ráno v úterý 28. května 2024 v přírodní rezervaci Franiškův rybník v Břeclavi Poštorné. Na místo je možné se dopravit autem, na kole, pěšky. Na místě bude připraveno potřebné vybavení a malé občerstvení. Sebou si prosím přineste vhodné pracovní oblečení, obuv, pracovní rukavice, pokrývku hlavy, sluneční brýle, opalovací krém, repelent, dostatek tekutin, jídlo dle chuti.

Dobrovolnická pomoc

Díky dobrovolné práci pomůžeme vytvořit životní prostor pro volně žijící rostliny a živočichy.

Malá ochutnávka

Organizační tým

Těší se na tebe Martin a Helena.

Kontakt

Kontaktní osoba: Martin Václavík
E-mail: ardea.breclav@brontosaurus.cz
Telefon: +420 739 370 492